2021-05-13 17:56:51

Izbori za Dječje vijeće općine Radoboj u 6. b

12. 5. 2021. na satu razrednog odjela 6.b razreda održani su izbori za Dječje vijeće općine Radoboj.

Kandidati su predstavili svoj program, odnosno prijedloge za koje smatraju da će još više doprinijeti popularizaciji škole i mjesta. Bilo je vrlo zanimljivih prijedloga: od pametnih torbi, aparata za sok u holu škole, češće aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša, suvenir škole, punjači za mobitele, … Po završetku prezentacije kandidata slijedilo je glasanje i posao stručnog povjerenstva koje je utvrdilo broj nazočnih učenika u školi, broj glasačkih listića odnosno vodilo je računa da izbori prođu po protokolu. Stručno povjerenstvo izvijestilo je nazočne o rezultatima glasovanja, važećim/nevažećim listićima, a predsjednica povjerenstva upoznala je nazočne sa rezultatima i sve je zapisnički evidentirano. Predstavnik 6.b razreda za Dječje vijeće općine Radoboj je učenik Filip Šalković. Čestitke Filipu i puno sreće u radu. U fotogaleriji su fotografije iz kojih je vidljivo koliko su se učenici potrudili oko izbora; od izrade glasačke kutije, prezentacijom u PowePointu, idejama, porukama. Šestaši su pokazali da imaju razvijeno kritičko razmišljanje koje ih potiče da su manje pasivni, a više tolerantni i da na taj način lakše donose odluke sa pozitivnijim ishodima. Takvim načinom lakše će se izboriti za sebe pritom poštujući autonomiju drugih osoba.

Fotogalerija: Izbori za Dječje vijeće općine Radoboj u 6. b

Razrednica Ivanka Švaljek


Osnovna škola Side Košutić Radoboj